آیین اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی طراحی بسته بندی در صنایع فرهنگی

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر راجعه کنید http://iccip.ir/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8/%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%ac%d8%a7%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c

بیشتر بخوانید »

چهارمین رویداد فناورانه رویش استان همدان

مهلت ارسال طرح ها ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۸ نحوه ثبت نام و اطلاعات بیشتر http://rooyesh.nik statar.com مکان برگزاری :همدان چهارراه پژوهش دانشگاه بوعلی سینا لینک پارک همدان : http://hstp.ir/

بیشتر بخوانید »

نخستین استارتاپ‌ويكند ویژه زنان کارآفرین در استان گلستان برگزار می‌شود

اولین استارت اپ ویکند بانوان خلاق در استان گلستان از ۲۴ الی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ بری اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید http://gstpark.ir/fa/post/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%BE-%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%86%D8%AF-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

بیشتر بخوانید »

جشنواره رویش از ایده تا ثروت

موضوع رویداد : از ایده تا ثروت مهلت ثبت نام در رویداد:۹۸/۱۰/۱۵ تا ۹۸/۱۱/۲۵ تااریخ شروع و پایان رویداد :۹۸/۱۱/۱۴ تا ۹۸/۱۱/۱۴ برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید…

بیشتر بخوانید »

مصاحبه با دکتر علیرضا آکوشیده مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری گیلان

برای اطلاعات بیشتر و دیدن کلیپ به سایت زیر مراجعه کنید. https://fannama.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9/  

بیشتر بخوانید »

مصاحبه با سرکار خانم خنده رو مسئول خدمات فناوری پارک علم و فناوری خراسان

برای دیدن ویدئو به لینک زیر مراجعه کنید https://fannama.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%85-%d8%ae%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7/

بیشتر بخوانید »

مصاحبه با دکتر شریعتی ریاست مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان

برای مشاهده ویدیو به لینک زیر مراجعه شود https://fannama.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%be%d8%a7/

بیشتر بخوانید »

مصاحبه با دکتر قنبری ریاست محترم پارک علم و فناوری خراسان

برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید .   https://fannama.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%82%d9%86%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9-%d8%b9/

بیشتر بخوانید »