فراخوان جذب امریه

هشتمین مرحله جذب نیروهای امریه اغاز شد هشتمین مرحله فراخوان نیروهایی امریه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ساعت ۹ صبح یکشنبه ۲۰بهمن ماه اغاز و تا ساعت ۲۴ ….

بیشتر بخوانید »