جشنواره استانی تولید محتوا در فضای مجازی و رسانه های محلی

(حمایت مالی از کلیه شرکت کنندگان در جشنواره و اهداء جوایز ویژه نقدی به برگزیدگان ) هدایای نفرات برگزیده از قالبهای ۳و۴ اول ۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال دوم ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال سوم۳/۰۰۰/۰۰۰ریال هدایای نفرات…

بیشتر بخوانید »