بازدید سازمان مدیریت برنامه ریزی استان از پارک علم فناوری سیستان و بلوچستان

بازدید معاونین و کارشناسان مدیریت برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان از شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم فناووری استان سیستان و بلوچستان تصاویری از جلسه با…

بیشتر بخوانید »