بیست و سومین رویداد شتاب آذربایجان (روشا)کار آفرینی در ۲۰۰ دقیقه

رویداد کار آفرینی در ۲۰۰ دقیقه به عنوان بیست سومین رویداد با محوریت مدیریت سبز میباشد که در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد . برای اطلاعات بیشتر…

بیشتر بخوانید »