مصاحبه با دکتر علیرضا آکوشیده مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری گیلان

برای اطلاعات بیشتر و دیدن کلیپ به سایت زیر مراجعه کنید. https://fannama.com/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d9%84%db%8c%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a2%da%a9%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%a9/  

بیشتر بخوانید »