کارگاه آموزشی ارائه تجربییات

کارگاه اموزشی ارائه تجربییات موفق حوزه کارآفرینی برای واحد فناور در سالن جلسات در پارک علم فناوری سیستان و بلوچستان تصاویری از کارگاه اموزشی مهندس حسین حدیدی (مدیر مرکز رشد…

بیشتر بخوانید »

کارگاه آشنایی با اختراع

کارگاه اشنایی با اختراع و نحوه تنظیم ضمائم اظهارنامه سالن جلسات پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان -تصاویری از جلسه کارگاه

بیشتر بخوانید »

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع

کارگاه آشنایی با فرایند ثبت اختراع -استعلام با حضور مهرداد الیاسی رییس اداره ثبت اختراعات کشور سالن جلسات مجتمع فناوری و نواوری دانشگاه سیستان و بلوچستان -تصاویری از کارگاه اشنای…

بیشتر بخوانید »